somphol

condensing unit

ปรับปรุงโกดังห้องเย็น

  • by

โครงการปรับปรุงเครื่องทำความเย็น โกดังห้องเย็นขนาดใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา